Lâu nay Jewish VN có nghe đến 1 thần đồng âm nhạc hiện nay là Jay Greenberg. Vậy ai có thông tin và tac phẩm của anh chàng này thì share cho mình với.