Các anh chị nào có piano sheet của La Cumpasita cho e xin với, tại e search trên mạng toàn ra bản cho Violin và Piano thôi, kg có riêng cho piano 2 tay. Xin cám ơn ạ!