jangkao ơi, bạn có thể up lại giùm mình link đầu tiên được không? Mình down thì bị báo là invalid link. Cám ơn bạn trước.