Với người mới học đàn, việc giữ cho tempo (đập hoặc đếm nhịp ) đều là khó khăn thường gặp. Mỗi khó khăn khác là chơi bài đã nghe quen thường chơi nhanh như vẫn nghe nên các ngón tay không đáp ứng được. Để khắc phục, các bạn hãy chơi đàn theo nhịp thở: mỗi lấn hít vào hoặc thở ra là một phách. Thế đã là khá nhanh. Tốt nhất hãy coi mỗi móc đơn tương ứng với mỗi lần hít hoặc thở. Ví dụ: 4 nốt móc đơn liên tiếp sẽ tương ứng với hít - thở - hít thở . Tất nhiên là hít thở thong thả một cách bình thường chứ không phải thở như đang chạy hoặc chơi thể thao