Hi! Bạn có thể cập nhập các sheet đã đựoc post lên được không?
Mình thấy tìm kiếm các sheet nhạc ở đây vất vả quá!
thanhk nhiều!

Tìm kiếm sheet nhạc ở đây vất vả thì bạn thử tìm ở THƯ VIỆN TỔNG...