Người chơi Piano thường không biết lên dây đàn như người chơi Guitar .
Trừ những cao thủ Piano, người chơi Piano không có thói quen nhận xét
đàn mình đang chơi có đúng độ cao nốt nhạc không, trong...