Mình không nghĩ đó là tiếng violin đâu, nghe trầm và ấm quá, có thể là cello.