Enjoy âm nhạc thôi, competion thì gian lận với cả thiên vị là chuyện bình thường. Thời thế thay đổi cả roài. :d