Coi vở này thấy cũng hay, nhưng chất lượng không được đẹp lắm


Giselle (Natalia Bessmertnova-Mikhail Lavrovsky, Bolshoi 1968)

Category: Movies, Movies DVDR, Music videos, TV Shows
Tag:...