Ấy chết, theo mình biết thì sau khi xem một buổi diễn của Paganini, Liszt đã trỗi dậy trong mình một niềm hứng khởi với âm nhạc. Có lẽ đó là 1 trong những cảm hứng quan trọng để ông xây dựng nghiệp...