Chào cả nhà. Mình cũng có tí clip muốn chia sẻ. Gần đây mình không còn tập tành gì nữa, nhưng rất hoan nghênh nhận xét của cả nhà để biết đâu sau này sẽ có dịp cải thiện trình độ. :)
...