Nguyễn Đức Anh được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc .


http://www.youtube.com/watch?v=n84Uq9l48_8