Hình như không phải là nhạc cổ điển, mà là bài "New York, New York" của Frank Sinatra.

http://www.youtube.com/watch?v=aqlJl1LfDP4