transcribe thì là từ nhạc cụ này sang nhạc cụ khac, hoặc dàn nhạc sang nhạc cụ hoặc nhạc cụ sang dàn nhạc, như Liszt transcribe symphonies của Beethoven cho solo piano.
Còn arrange thì hình như là...