Trên mạng các bản chuyển soạn cho guitar , dàn nhạc , accordion thì thấy nhìu bản thu hay r, nhưng cho piano thì mình kiếm mãi trên mạng mà ko ra bản thu piano nào chất lượng cả ,toàn mấy bản post...