Mọi người ơi, mình đang cần gấp sheet bài Thank you for the music của ABBA, phần đệm piano biếu diễn! Sheet đệm có cả phần lời phía dưới ấy!
Cho mình cảm ơn trước>:D<!!!
Nè bạn ơi!