@anh phan: Sặc: Người đó là cô Lan Hương, nổi tiếng trong trường đấy anh ạ, thầy của Tôm đấy! =))

Thì bạn phannt chả chấm cho cô Lan Hương 10 điểm rồi còn gì. Chấm thế là rẻ rồi đấy. (Mà chả lẽ...