@ Ku Tom: ku đâu rồi, còn chờ gì mà không post thêm mấy bài còn lại. Hay là muốn anh công bố trước toàn thể diễn đàn về sự thật con người của em ???

Này cậu phannt kia! Nếu cậu mà dám làm thế khi...