theo tui được biết thì chương trình đào tạo dài hạn chỉ có 11 năm thôi mà sao bạn học tới 12 năm lận =.= 12 năm chắc là đàn pro lắm rồi . bạn có thể cho mình biết Bax là nhạc sĩ nào không vậy? ( =.=...