Bạn ơi, mình muốn có sheet bản giao hưởng số 7 của shostakovich mà mò nát mạng ko thấy? :(

Mình chưa cày nát mạng, mới cào bằng thôi, nhưng đã tìm thấy, hy vọng sẽ đẹp lòng bạn.
Ở trang này có...