Tôi học Violin được hơn 2 năm rồi, học từ hồi tháng 7 năm 2008, theo tôi nghĩ việc học Rung sớm hay muộn không quan trọng, bởi nếu học sớm quá cổ tay sẽ bị đau.
Hồi tôi đi học, mấy bạn học trước...