nghe CÁI NÀY
7 cảm xúc: Hỉ, Nộ, Sầu, Kinh, Ái, Hận, Vọng :P