Cho mình xin sheet hoặc file midi của bản nhạc sau.: (tiện thể cho biết tên luôn)
http://www.youtube.com/watch?v=abSCZPpmvd4
Lên google tìm với từ khóa "liszt+hungarian+fantasy" mà toàn ra bản nhạc...