ngày xưa mình thích Sarah Chang điên lên đc, Sarah Chang lại chơi bản này. Thế là suốt từ hồi đấy đến nay bài này thích mỗi Chang chơi, còn người khác chơi đều chán hết. Giờ mới tỉnh táo hơn tí, thấy...