Ôi hay thế, hehe, tớ đọc nguyên bản bài này ở NYT. Không thể dịch hay hơn!. Tuy nhiên là cấu trúc bài báo (mang chất nghiên cứu) này) có vẻ hơi khó hiểu đốI vớI ngườI chưa biết gì về ballet