Mình có cảm giác chủ đề này là nơi hợp pháp để tăng số lượng bài viết :). Mình đang nghe “In the Still of Night” của Anna Netrebko ...