Ở diễn đàn này, Hnhu thích nhứt box Ballet và vũ đạo.
Có điều, chỗ này, dạo này, hông có gì mới.
Cho thấy, Ballet, có một chỗ đứng rất khiêm tốn trong lĩnh vực nghệ...