Nửa đêm ngồi nghe beethoven violin sonata 5 Spring o.O

http://www.youtube.com/watch?v=gMohn85Zhm4

nghe đi nghe lại vẫn thấy phê ;)