Là một khúc nhạc trong vở opera Carmen.Nếu bạn muốn biết chính xác là màn mấy thì đợi mình để mở đĩa xem lại.