Khi dịch về Arnold Bax thì tơ có thấy cái tên đoàn múa ballet Russes của Sergei Diaghilev được nhắc đến như là một đoàn múa rất lừng danh. Liệu ai có thể cho mình biết một chút thông tin về đoàn múa...