Nocturne No. 20 giọng Đô thăng thứ là nocturne cuối cùng Chopin viết trước khi xa xứ mà chẳng hề ngờ rằng, vì chiến tranh, ông sẽ không bao giờ còn được trở lại quê hương. Bản nhạc cũng đã xuất hiện...