phim Cây vĩ cầm đỏ - The red violin - rất hay cho các bạn mê violin!

THE RED VIOLIN

http://i269.photobucket.com/albums/jj42/cadillacbike/1950_red_violin_ver2.jpg
...