Em có một bản thu này mong mọi người góp ý!Bài này cũng khá nổi tiếng, mỗi tội do nhiều nguyên nhân (cả khách quan và chủ quan) nên ko được hay lắm (nhất là đoạn cuối còn vấp nữa) Mong mọi người...