tìm chẳng đâu ra? em là mem mới, mạo mụi vào đây xin sheet music cho kèn trumpet và trombone! nếu có thì cho em xin và cảm ơn! nếu như em vi phạm mod cứ del bài ;;)