Ai có bản serenade của bài này kô..!!<.Tìm hoài kô thấy http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=idYK7W99OL
:(