hihi cello mà đựoc kéo lên là đưa tất cả vào giấc ngủ hết ^^ ( bởi tiêng đàn của nó vô cùng nhẹ nhàng yên lăng và dễ chịu ^^ ) Skill hay kéo ru mấy đứa em ngủ ^^