Xin chào các anh chị thành viên trong diễn đàn, tôi cũng xin bon chen vài link con gái Mifa của tôi đàn, cháu ở Nha Trang và chỉ ở nhà học đàn với Bố, xin các bác "chém" em nó nhẹ nhẹ........