Wal úp lên host khác đi, megaupload mọi ngươi ko down được đâu.