Anh ơi cho em xin bài natalia bản gốc của georges Moustaki, anh tìm cho em bản hoàn chỉnh nhé. Em tìm ở đâu cũng thiếu đoạn đầu(bài này soạn cho guitar)