Mình muốn hỏi cho rõ, các bạn share là share soft copy phải ko? Thanks.