Mấy site ở Nga rất nhiều nhạc :
chuyên piano:http://www.piano.ru/library-e.html
chuyên guitar: http://gallarda.narod.ru/
đủ các loại http://notes.tarakanov.net/
người Nga có vẻ thoải mái chia sẻ...