Chào các bác, cho mình xin sheet nhạc Piano Sonata 14 của MOZART,
mình tìm được trên mạng nhưng nốt không có số ký hiệu ngón tay, khó tập quá,

Mình cảm ơn rất nhiều.