có bạn nào bik trang web nào có các sheet dành cho organ và dành cho ng mới học ko, hay sách cũng dc

Bạn nên mua 2 cuốn "Phương Pháp Học Đàn Organ Keyboard (Tập 1,2)" của tác giả Lê Vũ - Nhà xuất...