Cho em xin sheet music bài Romance với. em k biết tác giả là ai :( Trên mạng em chỉ tìm đc sheet cho guitar và piano beginner. Cám ơn anh nhiều.