hix, thiệt tình, chị mới vào lại trang này mà giờ nhìn chóng hết cả mặt, chả biết đâu vào đâu, thiệt sự là ko biết tìm sheet nhạc ở đâu. Lung tung mọi thể loại em à.