Thật chất học guitar thì bạn có thể hoàn toàn tự học, nhưng violin thì sẽ khó hơn rất nhiều, và cần được hướng dẫn cụ thể.