Cho mình xin tổng phổ cho dàn nhạc tác phẩm Can-can của Jaques Offenbach, trích từ Orpheus in the Underworld.
Cám ơn các bạn nhiều!