các bạn thân mến, các bạn có thể giúp mình mấy bài trong Overture "Romeo và Juliet". http://www.nhaccodien.vn/tabId/83/ItemId/238/TGId/10/Type/TS/PreTabId/70/Default.aspx

Mình thấy ở...