Mình muốn học violin, nhưng ở chỗ mình ít có thầy cô giáo dạy violin lắm. Mình tính định lên mạng tự học. Các bạn xem học như vậy có hiệu quả không? Mình sợ mua 1 chiếc về mà không học được thì phí...