Em muốn hỏi về một vấn đề ,không biết có ai mắc phải vấn đề này không?
Em có chứng lạnh tay. Mùa đông dù có ngủ qua một đêm đến sáng hôm sau tay em vẫn lạnh như đá, rất cứng không chơi nổi đàn(mặc...